REGNBUE FREDAG - Special Opportunity

Få alle bonus'er med ved tilmelding + en kæmpe rabat ved tilmelding

* Gælder KUN i dag

​25.000kr. i én rate
​/ 10 nemme rater á 2.500kr.

​Normalpris 42.900kr.

​Læs om Transformationsuddannelsen er for dig og tilmeld dig uddannelsen til REGNBUE FREDAG Special Opportunity

Velkommen

Transformationsuddannelsen er uddannelsen i at rumme og elske hele dig, så du endelig kan give dig tilladelse til at være præcis som du er og skabe dét liv, som du vil elske at udleve i kærlighed til dig!

På Transformationuddannelsen lærer du at forstå dig selv, se sammenhænge mellem din psyke, dit mentale jeg, din krop og de ydre resultater.

​- Dét der foregår på ét område foregår i alle. Og ved at forstå dig selv og lære at møde dig selv med accept, forståelse og kærlighed kan du skabe nye mere berigende oplevelser. Både i det indre som i det ydre.

Transformationsuddannelsen er en dybdetransformerende uddannelse over 9 måneder, hvor du skaber dit personlige energiskifte i din indre tilstand samt i den ydre verden,

Du lærer ud fra et helhedsorienteret fokus at opbygge dig og dit liv indefra og ud.
​Gennem holistisk undervisning lærer du at connecte med og forstå din psyke, dit mindset og dine følelser og hele de ubalancer, som du lader dig begrænse af og som hæmmer dig i at udleve dig selv fuldt ud.

Du lærer at have en aktivt og kærlig kontakt med din krop, sind og universelle livskraft og lærer at aflæse og anvende alle signaler, som din krop, din psyke, dit sind og din sjæl giver dig.

På Transformationsuddannelsen lærer du at se på dig selv og forstår dig selv ud fra en helhed. Du lærer at forstå årsagen bag symptomerne i dit liv, så du i stedet for at symptombehandle får fat inde ved selve årsagen og dermed kan møde dig selv med præcist dét du har brug for i en hver situation i livet.

Du lærer at forstå din egen dynamik og opbygning samt hvordan du kærligt og aktivt former din egen virkelighed så du i alle sammenhænge styrker, opbygger og værdsætter dig og dit liv.

​På Transformationsuddannelsen lærer du at connecte med og forstå hele dig, så du udlever dit autentiske jeg. Dette er den største kærlighedserklæring vi kan give os selv - nemlig at connecte med den vi inderst inde er og tillade os selv at leve og udleve os selv direkte uden filter.


Transformationsuddannelsen adskiller sig fra andre uddannelser i personlig vækst både i praksis samt teorisammensætning og fokus.
​Flere af uddannelsens teorier samt sammensætningen af det holistiske teorigrundlag finder du ingen andre steder.

Transformationsuddannelsen er uddannelsen i psykologisk opbygning og at skabe et personligt energiskifte i krop, psyke, sind og leve ud fra den du i sandhed er gennem din fornemmelse af og kontakt med din indre kerne og livsenergi.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Transformationsuddannelsen består af en 9 måneders uddannelse til Transformational Mentor, hvor det fulde fokus er på din personlige vækst.

Grundfundamentet i undervisningen har fokus på at du opnår en dyb selvindsigt og en helhedsorienteret forståelse af dig i din psyke, dit mentale jeg, dine følelser og din sjæl, så du aktivt og kærligt skaber et fundament af at vide, hvem du.

​Med dette fokus og denne bevidsthed forstår du dig selv og dit liv på flere niveauer og kan afkode, hvad du har brug for, når du oplever ubalancer i dit indre såvel som i dine ydre omgivelser.

Transformationsuddannelsen kan tages for sig i en personlig uddannelse i at opbygge og hele dig og dit liv samt at lære at være dig for dig selv på alle niveauer i dit liv.

Transformationsuddannelsen er uddannelsen, der har fokus på og forener heling og opbygning af det indre fundament med evnen til gennem lederskab at skabe den ydre verden du ønsker.

​Efter endt uddannelse kan du undervise i uddannelsens principper samt arbejde som Transformational Mentor og afholde 1 : 1 sessioner, hold, workshops mv. hvor du viser vejen til transformation for andre samt hvordan du kærligt tager lederskab for sin indre tilstand og den ydre skabelse.


Transformational mentor

Uddannelsen med fuld fokus på dig.

Her bliver du uddannet i dybdegående selvindsigt, selvbevidsthed og selvforståelse for egne psykologiske mekanismer, de tematikker som du har med dig i kraft af din opvækst samt en holistisk selvindsigt af din personlighedsstruktur som afspejles i din kropsbygning, dit sprogbrug, dine ydre resultater og din psyke og mindset.

På Transformationsuddannelsen til Transformational Mentor vil du opnå en 360grader dybdegående selvindsigt og forståelse af dig og det liv, du har opbygget.


​Du lærer holistisk at detoxe dig selv og dit liv, så du erstatter ukærlige og nedbrydende tanker, følelser, adfærd og vaner med nye kærlige og opbyggende, og som skaber et fundament for at du hviler i dig i værdifølelse og kærlighed, så du nemt kan skabe og leve ud fra din indre kerne og kontakten med din indre guidens og sandhed og sjæl.

​Du lærer at forstå når du vælger uhensigtsmæssigt og nedbrydende tanker, følelser, valg og handlinger frem for opbyggende samt hvornår du bruger dine tanker, følelser og handlinger til at distance dig fra dig og hvordan du i stedet vælger det kærlige valg, som får dig i aktivt kontakt med din krop, din psyke og din sjæl.

​Du lærer at forstå dine udfordringer i dine relationer når du oplever distance, drama, ufred, kaos eller svigt i dine relationer.
​Og hvor du måske har tilbøjelighed til at tro at det er den anden i din relation, som er årsagen hertil lærer du at tage ansvaret hjem og forstå dig selv og skabe den selvindsigt til at forstå på et dybere plan og bearbejde og hele årsagen dertil, så du kan skabe relationer baseret på tillid og kærlighed.

Du lærer at acceptere og elske dig selv med alt dét, der er dig og gennem forståelse skabe et kærligt fundament, hvor du ved hvordan du møder dig med kærlighed i alle livets aspekter.

Du lærer at skabe en indre kerne af kærlighed, som vil skinne ud på forholdet til dig selv, til andre og din måde at opbygge dit liv.

På Transformationsuddannelsen lærer du at finde dig selv og din retning i livet - den retning, som er kærlighed og sand for dig.

Du lærer at hvile i at dét, der sker altid er ment for at ske og at se med kærlighed, hvor meningen er.
​Ud fra dette perspektiv lærer du at møde dig selv, andre og verden fra en universel sandhed om kærlighed, taknemmelighed og fred.


​Du undervises helhedsorienteret med fokus på at skabe en fredsfyldt og stærk psyke, sind og kontakt med dig og kærligt leve i overensstemmelse med din sjæl og livsenergi.


​Du lærer på Transformationsuddannelsen at detoxe alle begrænsninger og tematikker og løfte dig selv og dit liv i skyhøje vibrationer og leve i overensstemmelse med dig.

Transformationsuddannelsen er dedikeret til dig i kærlighed og ved endt uddannelse er du uddannet Transformational Mentor, hvor du kan videregive din viden og erfaring som du oplevede i praksis samt egen erfaring gennem dit uddannelsesforløb.

Brug uddannelsen privat samt professionelt

Efter endt uddannelsen på Transformationsuddannelsen kan du bruge dine nye kompetencer, erfaring og viden til at skabe et indre stærkt fundament af kærlighed, værdi samt at kunne guide dig selv kærligt i alle livets aspekter.

På Transformationsuddannelsen lærer du at tage lederskab for din indre samt ydre tilstand og bearbejde og hele tematikker og traumer, som du har taget med dig i din tillæring fra andre eller som selvskabt under dysfunktionelle omstændigheder gennem din opvækst og liv.

Du lærer at forstå og møde dig selv anderledes med en mere hensigtsmæssig og kærlig tilgang og i denne indre forandring i din tilgang vil du opleve at din ydre verden forandrer sig i takt med dig.

​Du lærer at hvile med kærlighed i den du er og med alt du har med dig, at stå stærkt i dig og derfra naturligt handle på det du fornemmer er sandt for dig uden at forcere eller hæmme dit liv og dermed skaber du et liv som er harmonisk og afspejler fuldstændig den du er i skyhøj vibration af kærlighed og fred.

Vi opnår menneskeligt langt hurtigere og mere stabilt den verden og det liv vi ønsker, når vi forstår nødvendigheden af at leve i harmoni og kærlighed med den universelle rytme i os.


Transformationsuddannelsen har ry for at være den mest grundlæggende og fundamentale uddannelse i at opbygge et kærligt fundament og har ry for at være den sidste uddannelse du behøver at tage på din personlige helings- og opbygningsrejse i at finde hjem til og leve ud fra skyhøj vibration og guidens fra din indre kerne og livsenergi.

Du kan tage Transformationsuddannelsen kun med henblik på en personlig helings- og opbygningsrejse eller med et ønske om at bruge uddannelsens undervisning direkte i dit nuværende virke som selvstændig eller ansat i en pædagogisk eller terapeutisk rolle eller som professionel Transformational Mentor, hvor du underviser og faciliterer 1 : 1 og/eller i grupper.


​Tidligere uddannede på Transformationsuddannelsen har valgt at integrere undervisningen eller dele af undervisningen i deres nuværende unikke bidrag, så de i sit virke har et dybere teoretisk grundlag samt selvindsigt og erfaring i praktisk. Andre har valgt at leve og opbygge sin forretning som Transformational Mentor, hvor de faciliterer kurser, workshops, sessioner, forløb mv.

Transformationsuddannelsen kan også tages som et led i at starte som selvstændig eller endelig skabe dét gennembrud i din nuværende forretning og løfte din forretning og dit liv til ultimativ udfoldelse af dine drømme og den du i sandhed er, da du under uddannelsen også undervises i forretningsdrivelse, herunder arbejdsgange, produktudvikling, markedsføring, salg og afholdes af dine produkter samt at du under uddannelsen lander i din sunde kærlige retning med kontakt til den du i sandhed og dét der er dit unikke bidrag.

Praksis

Undervisningen
​Undervisningen på Transformationsuddannelsen til Transformational Mentor består af ugentlig online undervisning som frigives hver onsdag kl. 10 i et lukket undervisningsforrum.


​Undervisningen består af teori, øvelser, arbejdshæfter og meditationer, der alle har til hensigt at skabe en selvindsigt i dig og i dit liv, så du efter hver undervisning kan bruge det aktivt i eget liv til at hele og opbygge dit liv indefra og ud.

På de løbende Live Call's under uddannelsen har du mulighed for at dele dig og modtage terapeutisk og universel sparring og stille uddybende spørgsmål til undervisning.

Undervisningen kan downloades til evigt eje under hele uddannelsesforløbet, så du kan downloade undervisningen og genhøre så ofte du ønsker det.

Fordelen ved at afholde online undervisning er mange.

Da du får undervisning hver uge vil du opleve en kontinuerlighed i din uddannelse samt en løbende hjælp og guidens i din hverdag og i dit liv.
​Du vil ikke have udgifter til transport for at møde op og kan lytte til undervisningen præcis dér hvor du er fysisk, psykisk og emotionelt, og du kan lytte undervisningen under dine daglige gøremål, på morgengåturerne med hunden eller på vej til arbejde.

Undervisningen er opløftende og beriger dig og dit liv til at tage kærligt ansvar og connecte til dig selv og skabe den selvindsigt, som du har brug for for at skabe en dybdetransformation og et personligt energiskifte i dig og i dit liv.

Derfor vil undervisningen berige dig at lytte til og du vil opleve at du drages mod at lytte bestemte undervisninger igen og igen - netop fordi det skaber den selvindsigt og dybe kærlige kontakt med dig, så du endelig begynder at være der for dig og næres i livet.

​Fokus'et på Transformationsuddannelsen er din personlige vækst og derfor er undervisningen med fokus på at du integrerer og bruger undervisningen i praksis.
​Dette kommer helt naturligt, da du gennem undervisningen får teorier, der skaber nysgerrighed og lyst for selvindsigt og for at skabe en øget bevidsthed og lederskab i dit liv. Undervisningen har ry for at virke opløftende, skabe selvindsigt samt give løsninger til nye og mere kærlige veje for dig og dit liv.

Terapeutisk & Universel Sparring

​Under uddannelsesforløbet er det muligt at modtage terapeutisk og universel sparring i lukket online gruppe, der umiddelbart vil foregå på Facebook.

​Her kan du stille spørgsmål, få terapeutisk sparring på udfordringer, du oplever og svar på spørgsmål omkring undervisningen eller tematikker som du oplever i dit liv, men har svært ved at rumme og forstå budskabet om, hvad der er brug for at blive helet og hvor i udviklingsmuligheden ligger.

Emilie Sommerhall sparrer på alle hverdage i gruppen, og du er som en del af holdet opfordret til at dele dig løbende flere gange om ugen i gruppen,
Dette er for at sikre maksimalt støtte under dit uddannelsesforløb samt at gruppen oplever samhørighed og tillid til rummet samt at energien på holdet er aktiv.

Ved at dele dig løbende i gruppen lærer du at forstå og bruge undervisningen i eget liv samt at skabe den selvindsigt til at forløse udfordringer og skabe et nyt kærligt fundament i dig. Dermed skaber du en ny tilgang til dig selv, andre mennesker og livet og dermed et fundament for at skabe dét liv som nærer dig.

Mentor Call's
​Under uddannelsesforløbet er det muligt at deltage på i alt 15 online Mentor Call's, hvor du sammen med de andre deltager har mulighed for at komme på med lyd og dele de udfordringer eller tematikker, som du ønsker at transformere i dit liv.

​Emilie Sommerhall benytter sin unikke evne til at forstå dybe psykologiske processer og vise dig vejen til hvordan du heler og opløfter dig, så du kan stå stærkt i dit fundament og skabe det liv, som du inderligt ønsker gennem connection med og guidning af din livsenergi.
​- Det er Emilie Sommerhall's ekspertise at forløse emotionelle og psykologiske tematikker og vise dig hvordan du løfter dig op i ren udfoldelse af den du i sandhed er.

​Alle Mentor Call's optages og kan genhøres til dybere forståelse efterfølgende.

Live Master Day

Under uddannelsen til Transformational Mentor mødes vi live på 4 Master Day's, som ligger løbende fordelt over uddannelsesforløbet.


​På de 4 Master Day's går vi i dybden med undervisningen og arbejder med teorier som bedst egner sig at lære i et fælles rum.

​På hver Master Day er der meditation, undervisning og skønne pauser.

​Uddannelsens Master Day's har ry for at være meget berigende med en ganske særlig oplevelse, da vi connecter sammen på et helt andet plan og skaber samhørighed og et rum for tillid til din udvikling under uddannelsen.

Lokation for de 4 master Day's er på smukke luksuriøse Hotel Skt. Petri i hjertet af København.
​- Oftest er det muligt blandt deltagerne at finde kørselsmuligheder og følges ad.

Frokost på de 4 Master Dayøs er inklusiv i uddannelsesprisen.

​​På sidste Master Day modtager du dit uddannelsesbevis for gennemført uddannelse til Transformational Mentor m/ Speciale i Personligt Energiskifte.

Se datoerne for de 4 Master Day's her.

​Du har nu færdigheder, viden og praktisk kompetence til at mestre dine egne processer og møde dig selv kærligt og på en ny mere hensigstmæssig måde, så i stedet for at lade livet, omstændigheder, andre mennesker og en uharmonisk tilstand styre dig, så skaber du dit liv gennem lederskab og kærligt ansvar.

Dette spreder sig ubevidst som ringe i din tætte familie samt i din ydre omgivelser og du vil opleve efter endt uddannelsen at have forandret både din tilgang til dig - men også forandret dit liv fuldkomment.

Du kan give din nye erfaring og din viden videre gennem din guidning til fx dine børn samt som mentoring professionelt.

Optagelseskrav

​Krav til at starte på Transformationsuddannelsen til Transformational Mentor m/ Speciale i Personligt Energiskifte er villighed til selvindsigt og nysgerrig på læring og personlig vækst og en lyst til at øge din bevidsthed, dit lederskab for din indre og ydre tilstand, samt et ønske om at lære i en øget grad at tage kærligt ansvar for dig og dit liv.

​Der er ikke krav om en basisuddannelse som bl.a. socialrådgiver, sygeplejerske eller anden uddannelse eller arbejdserfaring med et pædagogisk udgangspunkt, da Transformationsuddannelsen ikke ser karakterer eller din sociale og faglige status som et adgangsbillet.

Transformationsuddannelsen ønsker deltagere som ønsker at lære at tilvælge sig selv og skabe dét liv de drømmer om - uanset havd startpunktet er for dig.


​En villighed og en lyst er fundamentet for alt læring !

Eksamen under uddanelsen

Under Transformationsuddannelsen på første år er der skriftlig eksamen.
​​Inden eksamen sættes du godt ind i kriterierne samt det praktiske, så du vil opleve at føle dig tryg og klar.


​På den skriftlige eksamen som foregår online er det lovligt at bruge hjælpemidler samt sparre med dine med-kursister, da den skriftlige eksamen i sig selv kan hjælpe dig til at forstå undervisningen på et dybere niveau og opbygge dine kompetencer.

​Hvis du har en form for eksamensbekymring er det muligt at få sparring under uddannelsen for at skabe afklaring, selvindsigt og forløsning af evt. udfordringer i forbindelse med eksamener.

Transformationsuddannelsen

Transformational Mentor

Uddannelsesstart 15. februar 2023

​Se datoerne for Transformationsuddannelsen her.​

​​

​Pris

42.900kr. inkl. moms

Mulighed for 12 rater á 3.575kr.

​​

​Uddannelsesprisen indeholder

 • 9 måneders dybdetransformation og dit personlige energiskifte i din indre og ydre tilstand
 • ​I alt 37 ugers ugentlig undervisning under hele uddannelsesforløbet
  ​Juli måned er undervisningsfri.
 • Terapeutisk & Universel Sparring på alle hverdage under hele uddannelsesforløbet i lukket gruppe
 • 15 online Mentor Call's fordelt over uddannelsens 9 måneder
  ​​
 • 4 Master Day med live undervisning og frokost på Hotel Skt. Petri
 • Undervisning til downloadning og dit til evigt eje
  ​- i alt 37 undervisnings moduler med teori, workbooks, meditationer, guides "how to", øvelser, arbejdshæfter mv.

REGNBUE FREDAG - Special Opportunity

Få alle bonus'er med ved tilmelding + en kæmpe rabat ved tilmelding

* Gælder KUN i dag

​25.000kr. i én rate
​/ 10 nemme rater á 2.500kr.

​Normalpris 42.900kr.

​Læs om Transformationsuddannelsen er for dig og tilmeld dig uddannelsen til REGNBUE FREDAG Special Opportunity

Eksklusiv Bonus​
​Værdi á 37.550 kr.


VED TILMELDING
​T.O.M
​30. NOVEMBER 2022​


​​For at støtte op om din transformation
​i højeste udfoldelse af dig

er det muligt at vælge de bonus'er
​som du føler dig næret af.

​Bonus'erne har en samlet værdi á 37.550kr.Den eksklusive bonus er gældende ved

​tilmelding t.o.m.
​30. november 2022


​​

1 : 1 Rådgivningsforløb

Online rådgivningsforløb af 

6 dybdetransformerende

online sessioner med
​video / lyd efter dit ønske

På Rådgivningsforløbet zoomer vi helt ind

på din personlige rejse og justerer på alt

som ikke nærer dig og skaber overblik

og transformation til dét du længes efter.

Numerologisk Navnesetup

Et Numerologisk navnesetup

er efter min oplevelse

altafgørende for transformation.

Vi kan sagtens skabe den dybe 

transformation uden et navneskifte,

men du vil ikke slippe de frekvenser

som er indebærende i dit navn,

og derfor vil der altid være noget

der kan opleves som gammelt støj.

Jeg skræddersyer dét navn som

bærer den højeste frekvens for dig

ud fra din essens og dine ønsker for dig

Numerologisk Forretningssetup

En forretning er som et individ i sig selv

og har brug for helt specifikke frekvenser

i sin opstartsdato samt forretningsnavn.

​Har du allerede en nuværende

forretning skræddersyer jeg navnet

ud fra CVR. Nr og opstartsdato.

Ønsker du opstart af forretning

finder jeg den opstartsdato som er

i højeste frekvens og som matcher

dig og det unikke bidrag

din forretning og du

ønsker at bidrage med

Gennembrud, spotlight,

pengemagnatisme,

personlig magnatisme,

passion og drive er

nogle af de kvaliteter 

som et forretningsnavn

skal indebære

Potentiale Reading

Potentiale Reading vil skabe indsigt 

i og forståelse for dit højeste 

potentiale i dette liv.


​Du vil få indsigt i hvordan du udfolder

dit højeste potential og hvilken

egenskaber du skal skrue op for

for at få tilgang til din højeste

udfoldelse og udlevelse af dig

Er du i tvivl om dit livskald,

vil du på Potentiale Reading

opdage hvad du virkelig 

indebærer af kvaliteter

og lande i en dybere

forståelse af dig.


Vi vil elske at høre fra dig

Har du spørgsmål er du hjerteligt velkommen til at kontakte vores team ved at udfylde formularen.

​Vi svarer inden for 2 hverdage.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt