Psykologisk Opbygningsterapeut

Velkommen på Terapeutisk Uddannelse

​Som noget unikt for det kommende hold har vi valgt at give vores bidrag i denne samfundsmæssige epoke vi står i ved at gøre det muligt at tilmelde dig til symbolsk pris og som kun gælder for holdstart 10. oktober.

Terapeutisk Uddannelse er uddannelsen i at rumme og elske hele dig, så du endelig kan give dig tilladelse til at være præcis som du er og skabe dét liv, som er ment for dig!

På Terapeutisk Uddannelse lærer du at forstå dig selv, se sammenhænge mellem din psyke, dit mentale jeg, din krop og de ydre resultater.
​- Dét der foregår på ét område foregår i alle. Og ved at forstå dig selv og lære at møde dig selv med accept, forståelse og kærlighed kan du skabe nye mere berigende oplevelser. Både i det indre som i det ydre.

Terapeutisk Uddannelse er en 1-årig uddannelse til Psykologisk Opbygningsmentor med mulighed for at tage en 1-årig overbygning til Psykologisk Opbygningsterapeut.

Du lærer ud fra et helhedsorienteret fokus at opbygge dig og dit liv indefra og ud.
​Gennem holistisk undervisning lærer du at connecte med og forstå din psyke, dit mindset og din krop og hele de ubalancer, som du lader dig begrænse af og som hæmmer dig i at udleve dig selv fuldt ud.

På Terapeutisk Uddannelse lærer du at se på dig selv og forstår dig selv ud fra en helhed. Du lærer at forstå årsagen bag symptomerne i dit liv, så du i stedet for at symptombehandle får fat inde ved selve årsagen og dermed kan møde dig selv med præcist dét du har brug for i en hver situation i livet.

Du lærer at have en aktivt og kærlig kontakt med din krop, sind og universel kraft og lærer at aflæse og anvende alle signaler, som din krop, din psyke, dit sind og din sjæl giver dig. 

Du lærer at forstå din egen dynamik og opbygning samt hvordan du kærligt og aktivt former din egen virkelighed så du i alle sammenhænge styrker, opbygger og værdsætter dig og dit liv.

​På Terapeutisk Uddannelse lærer du at connecte med og forstå hele dig, så du udlever dit autentiske jeg. Dette er den største kærlighedserklæring vi kan give os selv - nemlig at connecte med den vi inderst inde er og tillade os selv at leve og udleve os selv direkte uden filter.


​Terapeutisk Uddannelse adskiller sig fra andre uddannelser i personlig vækst både i praksis samt teorisammensætning og fokus.
​Flere af uddannelsens teorier samt sammensætningen af det holistiske teorigrundlag finder du ingen andre steder. 

UDDANNELSENS OPBYGNING

Terapeutisk Uddannelse består af en 1 - årig uddannelse til Psykologisk Opbygningsmentor, hvor det fulde fokus er på din personlige vækst.

Grundfundamentet i undervisningen har fokus på at du opnår en dyb selvindsigt og en helhedsorienteret forståelse af dig i din psyke, dit mentale jeg, din krop og din sjæl, så du aktivt og kærligt skaber et fundament af at vide, hvem du.
​Med dette fokus og denne bevidsthed forstår du dig selv og dit liv på flere niveauer og kan afkode, hvad du har brug or, når du oplever ubalancer i dit indre såvel som i dine ydre omgivelser.

Første år til Psykologisk Opbygningsmentor kan tages for sig i en personlig uddannelse i at lære at være dig for dig selv på alle niveauer i dit liv.

​Efter din 1-årige uddannelse til Psykologisk Opbygningsmentor er det muligt at tage en 1-årig Overbygning som Psykologisk Opbygningsterapeut, hvor du videreuddanner dig i de terapeutiske kompetencer, opbygger dybere indsigter og opnår en bredere selvindsigt og vifte af flere teorier.
Fokus'et på Overbygningen er stadig på din personlige vækst og med udgangspunkt i dig, nu også med et ekstra niveau i din professionelle kompetence.

​Ønsker du at videreuddanne dig og tage andet år på Terapeutisk Uddannelse skal du ansøge om dette under din uddannelse på første år.
​Vurderes det at du er klar til at bygge ovenpå din uddannelse som Mentor på første år til Terapeut kan du gå videre på andet år af Terapeutisk Uddannelse. Hvis det vurderes at du ikke er klar får du begrundelse samt forslag til, hvordan du i din personlige vækst kan tage lederskab for at blive klar til Overbygningen som Psykologisk Opbygningsterapeut.

PSYKOLOGISK OPBYGNINGSTERAPEUT

Første år er med fuld fokus på dig.

Her bliver du uddannet i dybdegående selvindsigt, selvbevidsthed og selvforståelse for egne psykologiske mekanismer, de tematikker som du har med dig i kraft af din opvækst samt en holistisk selvindsigt af din personlighedsstruktur som afspejles i din kropsbygning og psyke.

På første år vil du opnå en 360grader dybdegående selvindsigt og forståelse af dig og det liv, du har opbygget.
​Du lærer holistisk at detoxe dig selv og dit liv, så du erstatter ukærlige og nedbrydende tanker, følelser, adfærd og vaner med nye kærlige og opbyggende.

​Du lærer at forstå, hvorfor du spiser som du gør, hvornår du bruger kosten til at distance dig fra dig og hvordan du i stedet vælger det kærlige valg, som får dig i aktivt kontakt med din krop, din psyke og din sjæl.

​Du lærer at forstå dine relationer, hvorfor du gør som du gør i udfordrende situationer, hvorfor du skaber distance eller svigt i dine relationer og du lærer at bruge denne selvindsigt til at forså dig selv på et dybere plan og bearbejde og hele årsagen dertil, så du kan skabe relationer baseret på tillid og kærlighed.

Du lærer at acceptere og elske dig selv med alt dét, der er dig og gennem forståelse skabe et kærligt fundament, hvor du ved hvordan du møder dig med kærlighed i alle livets aspekter. Du lærer at skabe en indre kerne af kærlighed, som vil skinne ud på forholdet til dig selv, til andre og din måde at opbygge dit liv.

På første år af Terapeutisk Uddannelse lærer du at finde dig selv og din retning i livet - den retning, som er kærlighed og sand for dig.

Du lærer at hvile i at dét, er sker altid er ment for at ske og at se med kærlighed, hvor meningen er.
​Ud fra dette perspektiv lærer du at møde dig selv, andre og verden fra en universel sandhed om kærlighed, taknemmelighed og fred.

​Du undervises helhedsorienteret med fokus på at skabe en fredsfyldt og stærk psyke, sind og krop og kærligt leve i overensstemmelse med din sjæl og livsenergi.

Hele første år er dedikeret til dig i kærlighed og efter første år er du uddannet Psykologisk Opbygningsmentor, hvor du kan videregive din viden og erfaring gennem første år på Terapeutisk Uddannelse.

Psykologisk Opbygningsterapeut

På andet år af Terapeutisk Uddannelse videreuddanner du dig til Psykologisk Opbygningsterapeut.

På den 1-årig Overbygning som Psykologisk Opbygningsterapeut videreuddanner du dig i de terapeutiske kompetencer, opbygger dybere indsigter og opnår en bredere selvindsigt og vifte af flere teorier.
Fokus'et på Overbygningen er stadig på din personlige vækst og med udgangspunkt i dig, nu også med et ekstra niveau i din professionelle kompetence og udfoldelse af din professionalisme.

Du lærer at sætte uddannelsens undervisning i spil som terapeut og i din udviklingsprocess at bruge din nye rolle til den videre egenudvikling.
​- Når du begynder at lære fra dig udvikler du en helt ny forståelse af undervisningen som du kan bruge i din egenudvikling samt det at facilitere andre er også en personlig udviklingsrejse i at lære hvile i din værdi, tage projektioner hjem og vækste i dit lederskab som menneske.

​Når du begynder at dele din erfaring, din egen personlige rejse samt at undervise i de tillærte teorier i praksis, opnår du en helt ny dybde i undervisningen. Når du underviser andre skaber du et helt nyt fundament i forståelsen af dine egne processer og selverkendelse samt teorier i praksis.

​Krop, sind, psyke og sjæl hænger sammen. Dét der sker i et område sker i alle områder. Derfor kan ubalancer aflæses på flere niveauer og du lærer derfor på andet år af Terapeutisk Uddannelse at forstå dig selv og andre holistisk ud fra psykosomatisk og metamedicinen, så du får en dybdeforståelse af krop, psyke og sind på flere niveaer.


Derudover er den ydre verden et direkte spejl af din personlighedsstruktur, ubalancer som balancer, og du lærer derfor at forstå dig selv i dybden udfra det liv, du har skabt samt at begynde at skabe aktivt den virkelig, som du ønsker.

Du lærer bl.a. at forstå dig selv grundlæggende ud fra den numerologiske tilgang, som er læren om energi ud fra talviden. 

Du kan bruge Numerologien til at sætte ord på og opnå en forståelse af, hvornår vi er i balance samt hvordan vi heler os selv, når vi oplever ubalance.

På andet år som Psykologisk Opbygningsterapeut fletter du dine egenerfaring, de tillærte kompetencer og teorier sammen, så du opnår en hel og dyb forståelse af dig selv og begynder at kunne facilitere andre.

​Vi kan først være der for andre, når vi har lært at være der for os selv.

​Som selvstændig erhvervsdrivende er det ikke kun relevant og nødvendigt, at du mestrer dine kompetencer, men at du også har en god forretningssans og er en kompetent leder. Som mindre virksomhed eller enmandsvirksomhed sidder du med en vifte af lederroller bl.a. markedsføringschef, salgschef, kommunikationschef, grafisk direktør, idéudvikler, produktudvikler, strategichef, økonomidirektør mv. Du er både ansat og leder og den der udfører arbejdsopgaverne i de områder, hvor du ikke har valgt at uddelegere.  Derfor lærer du også på andet år af Terapeutisk Uddanelse om forretningsdrivelse.


Sessionsarbejde
​På andet år begynder du at facilitere 1:1 sessioner. For at skabe et trygt rum til læring og opbyggelse af din terapeutiske rolle tildeles du en eller flere trainees fra første år på uddannelsen, som du er terapeut for under deres uddannelsesforløb på første år.
Den praktiske ramme for sessionerne med dine trainee afholdes som I selv ønsker fx over skype, facetime, telefon eller face to face.

I rummet med dine Trainees opbygger du dine kompetencer og har efterfølgende mulighed for at vende dine oplevelser, få supervision samt stille spørgsmål på de tilknyttede supervisioner på andet år af Terapeutisk Uddannelse til Psykologisk Opbygningsterapeut.

Ud over sessioner med dine tilknyttede Trainees som er igang med deres første år på Terapeutisk Uddannelse, er der krav om at have afholdt minimum 5 forløb á hver 3 sessioner med forskellige mennesker eller minimum 15 sessioner under andet år.

På Overbygningen er der krav om afholdte sessioner under din uddannelse og du kan forvente at have 2 - 3 sessioner som gennemsnit om måneden for at opfylde minimumskrav til afholdelse af sessioner.

​Dette er for at styrke din terapeutiske rolle og skabe et fundament af selvtillid samt et fundament af at hvile i din værdi og den tillærte undervisning på Terapeutisk Uddannelse.

​Sessioners varighed samt hvor ofte de ligger med dine Trainess samt andre uden for Terapeutisk Uddannelse er en individuel beslutning og en del af undervisningen på andet år i at opbygge egen kompetence i din undervisning og terapeutiske rolle.

Terapeutisk Uddannelse​ privat samt professionelt

Efter endt uddannelsen på Terapeutisk Uddannelse kan du bruge dine nye kompetencer, erfaring og viden til at skabe et indre stærkt fundament af kærlighed, værdi samt at kunne guide dig selv kærligt. 

På Terapeutisk Uddannelse lærer du at tage lederskab for din indre samt ydre tilstand og bearbejde og hele tematikker og traumer, som du har taget med dig i din tillæring fra andre eller som selvskabt under dysfunktionelle omstændigheder gennem din opvækst og liv.

Du lærer at forstå og møde dig selv anderledes med en mere hensigtsmæssig og kærlig tilgang og i denne indre forandring i din tilgang vil du opleve at din ydre verden forandrer sig i takt med dig.

​Du lærer at hvile med kærlighed i den du er og med alt du har med dig, at stå stærkt i dig og derfra naturligt handle på det du fornemmer er sandt for dig og dermed skabe et liv, som er en direkte refleksion af den du inderst inde er.


​Terapeutisk Uddannelse har ry for at være den mest grundlæggende og fundamentale uddannelse som menneske og har ry for at være den sidste du behøver at tage på din personlige helings- og opbygningsrejse.

Du kan tage Terapeutisk Uddannelse som en 1-årig udannelse til Psykologisk Opbygningsmentor eller som en 2-årig med Overbygning til Psykologisk Opbygningsterapeut. Både første år samt Overbygningen uddanner dig i din selvindsigt og selvforståelse og kan tages kun med henblik på en personlig helings- og opbygningsrejse eller med et ønske om at bruge uddannelsens undervisning direkte i dit nuværende virke som selvstændig eller som professionel Opbygningsterapeut, hvor du underviser og faciliterer 1:1 og/eller i grupper.

​Tidligere uddannede på Terapeutisk Uddannelse har valgt at integrere undervisningen eller dele af undervisningen i deres nuværende unikke bidrag, så de i sit virke har et dybere teoretisk grundlag samt selvindsigt og erfaring i praktisk. Andre har valgt at leve og opbygge sin forretning som Psykologisk Opbygningsterapeut, hvor de facilitere kurser, workshops, sessioner, forløb mv.

Terapeutisk Uddannelse kan også tages som et led i at starte som selvstændig, da du under Terapeutisk Uddannelse også undervises i forretningsdrivelse, herunder arbejdsgange, produktudvikling, markedsføring, salg og afholdes af dine produkter.

Praksis første år

Undervisningen
​Undervisningen på første år til Psykologisk Opbygningsmentor består af ugentlig online undervisning.
​Undervisningen frigives hver mandag kl. 9.00 i det online Undervisningsforrum for første års trainees.

​Undervisningen består af video med diaspræsentation af ugens undervisning, undervisningen komprimeret på lydfiler samt til nogle undervisninger også  af øvelseshæfte.
​Undervisningen er bygget op således, så det er nemt at følge uddannelsen uanset hverdag og undervisningen kan ses på video med billeder og tekst, hvis du lærer bedst således eller/og lyttes til på lydfiler, hvis du føler dig mest beriget af denne form. Alsidigheden samt at undervisningen ligger online gør at der er fleksibilitet i din læringsprocess og det nemt at integrere i din hverdag. 

Du kan lytte til undervisningen direkte fra Undervisningsforrummet eller downloade til din egen playliste på computer og telefon. Derved har du mulighed for at have undervisningen med overalt og lytte til, når det passer for dig fx på gåtur med hunden, ved praktiske opgaver i hjemmet, på løbeturen mv. Og du kan skifte mellem video og kun lyd som det passer dig.

På undervisningen modtager du teori, der beskrives i dybden med eksempler og som dermed er letforståelige og omsætteligt til dit eget liv.
​Fokus'et på første år er din personlige vækst og derfor er undervisningen med fokus på at du integrerer og bruger undervisningen i praksis.
​Dette kommer helt naturligt, da du gennem undervisningen får teorier, der skaber nysgerrighed og lyst for selvindsigt og for at skabe en øget bevidsthed og lederskab i dit liv. Undervisningen har ry for at virke opløftende, skabe selvindsigt samt give løsninger til nye og mere kærlige veje for dig og dit liv.

Mentor Call's

Under din uddannelse på første år til Psykologisk Opbygningsmentor har du mulighed for at modtage Mentor Call's ved Emilie Sommerhall.
​Mentor Call's er online på fælles forum med dine med-trainees på første år.
​På de givne Mentor Call kan du komme på med lyd og dele en livssituation eller et spørgsmål, du ønsker mentoring og hjælp til.
​Emilie Sommerhall bruger uddannelses undervisning til sin mentoring, og du vil derfor, ud over at opnå en dybere selvindsigt og skabe en heling af evt. tematikker og udfordreinger, opleve at kunne integrere og forstå undervisningen på dybere niveauer gennem din mentoring på Mentor Call'et.

​Samtidig med at du modtager direkte mentoring i eget liv er det også muligt at vækste gennem de andres mentoring på Mentor Call'sne.
​Ved at lytte til andres tematikker skaber du både en øget forståelse af undervisningen samt af begrebet mentoring samtidig med at du ofte kan bruge mentoring direkte i eget liv, da vi ofte som hold under Terapeutisk Uddannelse er signet op sammen og derfor kan gøre brug af hinandens løsninger og svar på de givne Mentor Call's.

​Mentor Call's afholdes hver anden uge i ulige uger under hele uddannelsen med undtagelse af juli måned samt efterårs- og vinterferie.
​Hvert Mentor Call optages og kan genhøres efter behov.

Personlige Sessioner
​For at sikre og støtte op om din personlige vækst tilbydes du 3 individuelle Sessioner v/ Emilie Sommerhall.
​Sessioner er á 45 min. varighed og kan afholdes efter ønske under uddannelsen til Psykologisk Opbygningsmentor.
​Sessioner bookes ved forespørgsel på mail til Emilie Sommerhall og senest 3 uger før endt uddannelse på første år.
​Efter endt uddannelse på første år er sessionerne ikke længere til rådighed

Master Seminars

Under uddannelsen til Psykologisk Opbygningsmentor mødes vi live på 3 Master Seminars á 3 dages varighed.
​På de 3 Master Seminars er det muligt at gå i dybden med undervisningen samt skabe et trygt rum for de dybere processer.

​På hvert Master Seminar er der Yoga, meditation, undervisning og skønne pauser i naturen.

​Uddannelsens Master Seminar har ry for at være meget berigende med en ganske særlig oplevelse, da vi er sammen alle dage på samme lokation med undervisning, spisning og overnatning

På hvert Master Seminar lægges der stor vægt på både fællesskabet samt på individuel tid for dig selv. Dette rum skabes ved, at der er lagt pauser ind i undervisningen på de 3 dage til fx lur, meditation, gåture alene eller med dine med-trainees. Det er også muligt at trække sig tilbage på dit værelse efter behov.

Lokation for hvert Master Seminar gives senest 3 uger før det givne Master Seminar. Lokationen for hvert MS er tæt på naturen ofte ved vand og skov, så der skabes en mulighed for ro og tilstedeværelse.

​Overnatning på Master Seminars er inklusiv i uddannelsesprisen på dobbeltværelse med en med-trainees på holdet.
​Det er muligt at få enkeltværelse for et mindre tillæg.

Udgifter til forplejning under hvert Master Seminar deles blandt dig og dine med-trainees, hvor det helt særligt også er jer som hold, der står for maden.
​Praktisk deles i på 3 hold, så du få måltider skal være med og resten af Master Seminaret kan holde fri.
Maden består af såvidt muligt økologiske råvare samt retter uden korn, mælk og tilsat sukker.
​Det vil være muligt både at spise vegansk samt med kød.
​Der vil gives forslag til retter samt vejledning til hvordan I finder retter, der opfylder kriterierne, hvis du ikke er kendt med Holistisk Detox Kost, som uddannelsens tilgang og som du under første år bl.a. også modtager undervisning i.
​- Som udgift til forplejning pr. person kan forventes ca. 300 - 500 kr. pr. Master Seminar.

Første Master Seminar ligger i begyndelsen af uddannelsen, så du lærer dine med-trainees at kende og skabe et fundament af samhørighed og tillid under uddannelsen. På hvert Master Seminar fordyber vi os i teorier og går i dybden med at kunne dem i praksis.

Andet Master Seminar ligger midt i uddannelsen, så der skabes en kontinuerlighed i tilliden på holdet samt samhørigheden styrkes. PÅ hvert Master Seminar går vi i dybden med undervisningen og arbejder med den i praksis.

Uddannelsen afsluttes med Tredje Master Seminar, hvor vi her samler alle trådene og fletter det hele sammen. Det er muligt at gå i dybden med spørgsmål samt teorier, du måske har brug for at vi gennemgår igen. Det er desuden et MS med fokus på hygge og afsked/på gensyn med dine med-trainees.
​På sidste dag af Master Seminaret modtager du dit uddannelses- og eksamensbevis for bestået mundtlig og skriftlig eksamen, som du forinden Master Seminaret er blevet eksamineret i.

Det er muligt at slutte uddannelsen efter første år med titlen Psykologisk Opbygningsmentor.
​Du har nu færdigheder, viden og praktisk kompetence til at mestre dine egne processer og møde dig selv kærligt og på en ny mere henigstmæssig måde, så i stedet for at lade livet, omstændigheder, andre mennesker og din indre tilstand styre dig, så skaber du dit liv gennem lederskab og kærligt ansvar. Dette spreder sig ubevidst som ringe i din tætte familie samt i din ydre omgivelser og du vil opleve efter endt uddannelsen at have forandret både din tilgang til dig - men også dit liv fuldkomment. Du kan give din nye erfaring og din viden videre gennem din guidning til fx dine børn samt som mentoring professionelt.

Praksis ANDET ÅR

Undervisningen

Undervisningen på Overbygningen på andet år som Psykologisk Opbygningsterapeut består af ugentlig online undervisning.
​Undervisningen frigives hver mandag kl. 9.00 i det online Undervisningsforrum som du kendte det fra dit første år på Terapeutisk Uddannelse.

​Undervisningen består af video med diaspræsentation af ugens undervisning, undervisningen komprimeret på lydfiler samt til nogle undervisninger også af øvelseshæfte.

Som på første år er undervisningen bygget op, så det er nemt at følge uddannelsen uanset hverdag og undervisningen kan ses på video med billeder og tekst eller/og lyttes til på lydfiler. Alsidigheden samt at undervisningen ligger online gør at der er fleksibilitet i din læringsprocess og det nemt at integrere i din hverdag.

Du kan lytte til undervisningen direkte fra Undervisningsforrummet eller downloade til din egen playliste på computer og telefon. Derved har du mulighed for at have undervisningen med overalt og lytte til, når det passer for dig fx på gåtur med hunden, ved praktiske opgaver i hjemmet, på løbeturen mv. Og du kan skifte mellem video og kun lyd som det passer dig.

På undervisningen modtager du teori, der beskrives i dybden med eksempler og som dermed er letforståelige og omsætteligt til dit eget liv som i praksis til at opøve dine professionelle kompetencer som Psykologisk Opbygningsterapeut.

​Undervisningen på Overbygningen kan bruges både til at skabe en dybere selvindsigt og forståelse af dig og med et niveau i at undervise og have sessioner med andre.

​På Overbygningen begynder du at omsætte undervisningen fra første år som professionel samt du lærer nye kompetencer og teori.
​Da alt undervisning, teori og øvelser på Overbygningen undervises så du kan bruge det til din egen personlige vækst er det ikke en nødvendighed at du ønsker at bruge uddannelsen i dit virke og som professionel Psykologisk Opbygningsterapeut.
​Du kan stadig fortsætte på uddannelsen og tage Overbygningen for din egen personlige vækst.

Klientarbejde

​Under dit uddannelsesforløb på andet år af Terapeutisk Uddannelse får du tildelt én eller flere af deltagerne på første år af Terapeutisk Uddannelse som dine trainees. Under uddannelsesforløbet på andet er du terapeut for dine Trainees og dermed får du en bred erfarring allerede inden du er færdiguddannet Psykologisk Opbygningsterapeut.

​Du har desuden mulighed for at få en masse supervision, så du føler dig rystet til at undervise og/eller have sessioner. Samtidig opnår du en dybere forståelse i din terapeut rolle og i den grad også af dig selv, da vi i konteksten med andre har mulighed for at få en dybere erkendelse og forståelse af ubalancer og tematikker.

Ud over sessioner med dine tilknyttede Trainees som er igang med deres første år på Terapeutisk Uddannelse, er der krav om at have afholdt minimum 5 forløb á hver 3 sessioner med forskellige mennesker eller som minimum 15 sessioner under andet år.

Supervision

Under din uddannelse på andet år til Psykologisk Opbygningsterapeut har du mulighed for at modtage supervision ved Emilie Sommerhall.
​Supervisionerne er online på fælles forum med dine med-studerende, hvor I skiftevis kommer på med lyd og billede og modtager supervision på både de private tematikker, som du kan opleve samt på dine klientsessioner.

​Under supervisionerne er det også muligt at høre dine med-studerendes udfordringer samt komme med sparring til hinanden.

Supervisioner afholdes hver anden uge i lige uger under hele uddannelsen.
​Hver supervision optages og kan genhøres efter behov.

Master Seminars

Under uddannelsen til Psykologisk Opbygningsterapeut mødes vi live på 3 Master Seminars á 3 dages varighed.
​På de 3 Master Seminars er det muligt at gå i dybden med undervisningen samt skabe et trygt rum for de dybere processer.

​På hvert Master Seminar er der Yoga, meditation, undervisning og skønne pauser i naturen.

Lokation for hvert Master Seminar gives senest 3 uger før det givne Master Seminar. Lokationen for hvert MS er tæt på naturen ofte ved vand og skov, så der skabes en mulighed for ro og tilstedeværelse.

​Overnatning på Master Seminars er inklusiv i uddannelsesprisen på dobbeltværelse med en med-studerende på holdet.
​Det er muligt at få enkeltværelse for et mindre tillæg.

Udgifter til forplejning under hvert Master Seminar deles blandt dig og dine med-studerende, hvor I som hold, der står for maden.
​Praktisk deles i på 3 hold, så du få måltider skal være med og resten af Master Seminaret kan holde fri.

​Maden består af såvidt muligt økologiske råvare samt retter uden korn, mælk og tilsat sukker.
​Det vil være muligt både at spise vegansk samt med kød.

​Du er på første år af Terapeutisk Uddannelse undervist i Holistisk Detox Kost, som forplejningen på MS består af, og I sammensætter derfor selv retterne, som I ønsker det.
​- Som udgift til forplejning pr. person kan forventes ca. 300 - 500 kr. pr. Master Seminar.

Første Master Seminar ligger i begyndelsen af uddannelsen. Du kender dine med-studerende fra første år og I fortsætter derfor med at opbygge et kærligt fællesskab. Første Master Seminar afholdes med det nye hold på første år, hvor deltagerne lige er startet på Terapeutisk Uddannelse og du møder dine Trainess. På hvert Master Seminar fordyber vi os i teorier og går i dybden med at kunne dem i praksis.

Andet Master Seminar ligger midt i uddannelsen, hvor vi fordyber os i bl.a. numerologien samt klientarbejdet.

Uddannelsen afsluttes med Tredje Master Seminar, hvor du modtager de sidste teorier og øvelser i din værktøjskasse. Dette er også aller sidste Master Seminar under din 2-årige uddannelse på Terapeutisk Uddannelse og dette er helt særligt.
​På sidste dag af Master Seminaret modtager du dit uddannelses- og eksamensbevis for bestået mundtlig og skriftlig eksamen, som du forinden Master Seminaret er blevet eksamineret i.

Efter endt uddannelse bærer du titlen Psykologisk Opbygningsterapeut.
​Du har nu færdigheder, viden og praktisk kompetence til at praktises som Psykologisk Opbygningsterapeut. Dit fundament af erfaring viden og værktøjer er så solidt, at du kan aflæse, hvad du selv emotionelt, psykisk og kropsligt har brug for, når du oplever ubalancer, samt er i aktiv kontakt med din krop, psyke, sind og sjæl.

Den ballast du har med dig i din egenerfaring og egenvækst gennem 2 år på Terapeutisk Uddannelse giver dig et solidt grundlag i at kunne undervise og facilitere workshops, kurser, sessioner mv. 

På Overbygningen har du desuden lært at finde ind til din unikke zone og efter endt uddannelse er du derfor ikke en kopi af alle andre, men direkte specialiseret i, hvad der er din unikke zone at arbejde og undervise i.

Du kan enten arbejde som Psykologisk Opbygningsterapeut, flette undervisningen sammen med andre kompetencer og undervisning eller bruge det til din egen personlige rejse.

Optagelseskrav

​Krav til at starte på første år på Terapeutisk Uddannelse er villighed til selvindsigt og nysgerrig på læring og personlig vækst og en lyst til at øge din bevidsthed, dit lederskab for din indre og ydre tilstand, samt et ønske om at lære i en øget grad at tage kærligt ansvar for dig og dit liv.

​Der er ikke krav om en basisuddannelse som bl.a. socialrådgiver, sygeplejerske eller anden uddannelse med pædagogisk baggrund, da Terapeutisk Uddannelse er for dig, der føler dig kaldet til personlig vækst uanset baggrund og fornemmer at denne uddannelse er for dig.
​En villighed og en lyst er fundamentet for alt læring.

Krav til at fortsætte på Overbygningen på andet år på Terapeutisk Udddannelse er bestået mundtligt og skriftligt eksamen på første år som Psykologisk Opbygningsmentor samt en vurdering om, at du er klar til at fortsætte din personlige rejse til Psykologisk Opbygningsterapeut.
​Dette krav er med til at sikre, at uddannede fra Terapeutisk Uddannelse har et solidt niveau af viden, selvindsigt, selvforståelse samt mestrer uddannelsens teorigrundlag.

Eksamener under uddanelsen

Under Terapeutisk Uddannelse på både første samt andet år er der en skriftlig eksamen samt en mundtlig.

​På den skriftlige eksamen som foregår online er det lovligt at bruge hjælpemidler samt sparre med dine med-kursister, da den skriftlige eksamen i sig selv kan hjælpe dig til at forstå undervisningen på et dybere niveau og opbygge dine kompetencer.

​Den mundtlige eksamen foregår på online forrummet GoToMeeting, hvor du afholder en session med en klient, du ikke på forhånd kender.
​Du eksamineres i din session udfra Terapeutisk Uddannelses Uddannelseskriterier for mundtlig eksamener.

​Inden hver eksamen sættes du godt ind i kriterierne samt det praktiske og det er muligt at øve med dine med-trainees.
​Som studerende på andet år er det muligt at øve med dine trainee fra første år, som du tildeles i den uddannelse til Psykologisk Opbygnngsterapeut ved start på Overbygningen.

​Hvis du har en form for eksamensbekymring er det muligt at benytte én eller flere af dine Personlige Sessioner med Emilie Sommerhall for at skabe afklaring, selvindsigt og forløsning af evt. udfordringer i forbindelse med eksamener.


Første år på Terapeutisk Uddannelse

Start 10. oktober 2020 - 3. oktober 2021​Master Seminar 1​

Fredag - søndag d. 23. - 25. oktober 2020

​Fredag med mulighed for at tjekke ind fra kl. 10.00.
​Undervisningen starter kl. 12.00​

Søndag med udtjekningen senest kl. 16.
​Undervisningen slutter kl. 15.00


Master Seminar 2

Fredag - søndag d. 19. - 21. marts 2021

​Fredag med mulighed for at tjekke ind fra kl. 10.00.
​Undervisningen starter kl. 12.00​

Søndag med udtjekningen senest kl. 16.
​Undervisningen slutter kl. 15.00

Master Seminar 3

Fredag - søndag d. 1. - 3. oktober 2021

​Fredag med mulighed for at tjekke ind fra kl. 10.00.
​Undervisningen starter kl. 12.00​

Søndag med udtjekningen senest kl. 19.

​Undervisningen slutter kl. 14.00
​Herefter er der eksamensfest.
​Nærmere info følger.UNDERVISNINGEN

Undervisningen frigives hver mandag kl. 9.00 med undtagelse af juli måned samt efterårs- og vinterferie.

MEntor Call's

Datoerne for Mentor Call's ligger på tirsdage i ulige uger om aftenen kl. 19.00.

Uddannelsespris

EARLY BIRD BONUS til på lørdag d. 5. september kl. 15.
​Tilmeld dig til 15.000kr.

Normalpris ​42.000 kr. 


​Mulighed for tilmelding i rater

​​*Tilmeld dig til 0kr. og betal i 4 rater á 4.125kr.

Raterne falder oktober, januar, april og juli

*Eller tilmeld dig til 10 rater á 1.590kr.

​Uddannelsesprisen indeholder

 • ​Ugentlig undervisning under hele uddannelsesforløbet

 • Mentor Call's i ulige uger under hele uddannelsesforløbet
  ​- ialt 24 Mentor Call's med fuld sparring på dine spørgsmål

 • ​Undervisning på 3 Master Seminars á 3 dages varighed
  ​- i alt 9 live dage
 • Undervisning til downloadning og dit til evigt eje
  ​- ialt 39 undervisnings moduler.
 • 3 Personlige Sessioner á 45 min. under uddannelsesforløbet
  ​- Bonus som skal benyttes under dit uddannelsesforløb
 • Sparringsgruppe på Facebook med fuld sparring af Emilie Sommerhall i hverdage med video/lydfiler eller skriftlige svar


Spørgsmål i forbindelse med tilmelding?
​Har du spørgsmål om Terapeutisk Uddannelse så tag kontakt til os på info@emiliesommerhall.dk


Føler du dig kaldet til at deltage?

TILMELD DIG HER

Connect med Emilie Sommerhall

Youtube
Facebook
Instagram

​Kontakt Emilie Sommerhall

Skriv til Emilie Sommerhall her eller via formularen

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt